Erhvervsuddannelsesudvalg skal finde flere praktikpladser

Erhvervsuddannelsesudvalg skal finde flere praktikpladser

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudvalg har haft sit første møde i dag. Målet er at finde løsninger på praktikpladsproblemerne på erhvervsuddannelserne.

Det er en topprioritet for regeringen, at unge på erhvervsuddannelserne får en praktikplads. Det skal et erhvervsuddannelsesudvalg, som regeringen har nedsat hjælpe med. Udvalget skal finde holdbare løsninger på praktikpladsområdet, og på hvordan skolepraktikordningen kan blive mere fleksibel. Børne- og undervisningsministeren, Christine Antorini, ser frem til at følge udvalgets arbejde.

”Vi skal finde en langsigtet løsning på praktikpladser til de unge og skærpe uddannelsesgarantien, og jeg fornemmer stor vilje blandt parterne til sammen at løfte denne vigtige opgave,” siger Christine Antorini.

Mødtes i dag

Udvalget tog i dag de første skridt med et indledende møde. Deltagerne skulle blandt andet afstemme forventningerne i forhold til mulige initiativer på området.

Udover Ministeriet for Børn og Undervisning er også Finansministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening, LO og KL repræsenteret.

Udvalgets første anbefalinger skal efter planen være klar i løbet af efteråret, så de kan indgå i finanslovsforhandlingerne for 2013.