Enighed om gymnasiereform

Enighed om gymnasiereform

De danske gymnasieelever skal pga. den nye gymnasiereform, fremover kun have almen studieforberedelse på B-niveau.
Ud over det kan eleverne undtagelsesvist nøjes med at lave studieretningsprojektet i ét fag, hvis rektor giver dem lov. Til slut bliver der også indført karakterer i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. De tre punkter er de vigtigste overskrifter i gymnasiereformen som regeringen, Dansk Folkeparti, de radikale, Socialdemokraterne og SF er blevet enige om i sidste uge. Aftalen mellem partierne sætter ydermere antallet af prøver ned fra 11 til ni på de treårige uddannelser. Dette giver også en kortere eksamensperiode og dermed en længere undervisningsperiode. Undervisningsminister Bertel Haarder (V) udtaler: "Vi har lyttet til elever og lærere". Samtidig giver han udtryk for, at han er meget tilfreds med aftalen. Han forsætter "Med disse ændringer har vi fået rettet nogle problemer i reformen. Vi har lyttet meget til elever, lærere og skoleledere. Regeringen var klar til at følge alle Følgegruppens forslag. Vi er nu kommet igennem med de vigtigste ændringer". Kilde: Politiken