De gymnasiale eksamensresultater 2010

De gymnasiale eksamensresultater 2010

Analyser og tabeller om karaktererne på de gymnasiale uddannelser.
Eksamensresultatet generelt Stx-studenterne opnår med 6,9 stadig de højeste eksamensresultater, mens elever på hf med 5,9 opnår de laveste. Eksamensresultatet generelt Antallet af studenter Der er dimitteret 37.456 studenter i 2010. Det er en stigning på 4 procent i forhold til sidste år. Pigerne klarer sig bedre end drengene Ligesom de seneste år er eksamensresultatet for pigerne højere end for drengene i 2010. Størst er forskellen på htx, hvor pigernes eksamensresultat er 7,2 mod eksamensresultatet for drengene på 6,4. I 2010 er hf-enkeltfag den eneste uddannelse, hvor drengene med et eksamensresultat på 6,9 klarer sig bedre end pigerne, som har et eksamensresultat på 6,6. Studenter med dansk herkomst klarer sig bedst Studenter med dansk herkomst klarer sig generelt bedre end studenter med udenlandsk herkomst. Denne tendens er generel for hele perioden 2005-2010. Piger med udenlandsk herkomst klarer sig bedre end drenge med udenlandsk herkomst i 2010. Læs hele notatet om De gymnasiale eksamensresultater i 2010 (pdf) Kilde: UVM.dk