Danske uddannelser kan sælges for millarder

Danske uddannelser kan sælges for millarder

Der er stor efterspørgsel efter internationale uddannelsesbeviser i bl.a. Kina og Singapore, og dermed er der også bud efter de danske eksamensbeviser.
Problemet er blot at loven forbyder danske uddannelser i at blive udbudt andre steder end i Danmark. Dette gør at Danmark ikke kan deltage i det enorme marked, der er for vestlige uddannelser i f.eks. Kina og Singapore. Det er potentielt milliarder Danmark går glip af, som følge af loven. Videnskabsminister Helge Sander (V) afviser at danske universiteter skal kunne udstede danske eksamensbeviser i udlandet, men tilføjer at de kan udstede et internationalt bevis. Dette bevis vil der så blive udstedt en garanti til, der garanterer for kvaliteten. Videnskabsminister Helge Sanders (V) løsning vil fungere tilfredsstillende mener Rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, som også er formand for rektorforeningen. Og en løsning haster idet der om kun et par måneder skal skrives under på en aftale om at starte det første dansk-kinesiske universitet i Kina. På Niels Brock smiler man lidt af reglen, da den kun gælder for længere videregående uddannelser. Derfor er de på Niels Brock allerede i fuld gang med at uddanne kinesere på danske uddannelser i Kina. Udbyderne af pædagoguddannelserne smiler dog ikke så meget. Deres uddannelser må nemlig max. udbyde 1/3 af uddannelsen på andre sprog end dansk. Og dette sætter en stopper for deres fremmarch i udlandet. Undervisningsminister Bertel Haarder tilføjer her at forhindringer som overstående selvfølgelig skal følges op på og fjerne. Der må blot ikke gås på kompromis med kvaliteten på de danske uddannelser. Dette er de selvejende institutioner selvfølgelig glade for at høre, da det giver mulighed for en bedre indtjening for dem. Denne indtjening vil også være til glæde for folk generelt i Danmark, da det vil betyde nye uddannelser og forbedringer på de eksisterende. StudenterGuiden.dk følger sagen og glæder sig over et nyt, muligt eksporteventyr for Danmark.