43.000 breve skal hjælpe unge i uddannelse

43.000 breve skal hjælpe unge i uddannelse

For første gang nogensinde er undervisningsministeren og videnskabsministeren gået sammen om en brevkampagne, som skal gøre det lettere for unge at søge ind på landets uddannelser.
3.311 unge vil i løbet af den kommende uge få et brev og en lille folder ind ad brevsprækken med hjælp til at søge ind på en uddannelse. Brevene vil blive sendt til unge, der har afsluttet en gymnasial eksamen de sidste fire år, men som på nuværende tidspunkt ikke er i gang med en uddannelse. I brevet, og på hjemmesiden www.5juli.dk, står, hvad unge skal gøre for at komme i gang med uddannelsessøgningen. Formålet er at hjælpe de unge, som vil i gang med et studium - lige fra de tvivlende og forvirrede - til dem, som allerede har truffet deres valg. - Brevkampagnen er en helt ny og effektiv måde at henvende sig direkte til unge på. De unge, som har været væk fra uddannelsessystemet i nogle år, bliver gjort opmærksom på nye regler, adgangskrav og ansøgningsfrister. Kampagnen understøtter regeringens målsætning om, at halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, siger videnskabsminister Helge Sander. - Efter sidste års fald i ansøgertallet er det vigtigt, at vi i år gør en målrettet indsats for at hjælpe med oplysninger om adgangskrav, ansøgningsfrister og ikke mindst oplyse om det attraktive i at uddanne sig, siger undervisningsminister Bertel Haarder. Brevet, som er udsendt af de lokale studievalgscentre, gør blandt andet opmærksom på adgangskrav, suppleringsmuligheder og en ny bonusregel, som betyder, at hvis unge søger ind på en uddannelse inden to år efter deres studentereksamen, ganges karaktergennemsnittet med 1,08.

Fakta om brevkampagnen

HVORFOR En analyse af det markante søgningsfald sidste år viste, at specielt de, som har taget eksamen for et par år siden, ikke er opmærksomme på nye regler. Desuden har disse personer ikke længere tilknytning til en fast vejledningsinstitution. Et personligt brev er derfor en effektiv måde at henvende sig og tilbyde hjælp. HVEM Brevet bliver sendt til personer, der har taget en adgangsgivende gymnasial eksamen i 2005-2008 og som ikke a) er i gang med eller har fuldført en erhvervs- eller social- og sundhedsuddannelse, b) står i SUs systemer som enten modtagere af SU eller som havende fuldført en videregående uddannelse, c) har søgt optagelse på en videregående uddannelse via den koordinerede tilmelding 15/3 2009, eller d) er mere end 35 år gamle. HVAD Det er et personligt handlingsanvisende brev, der taler direkte til tre, konkrete grupper: a) Dem, der er komplet blanke. b) Dem, der er nogenlunde sikre. c) Dem, der er afklarede. Brevet er afsendt og underskrevet af de lokale studievalgscentre. HVOR 43.311 breve udsendes i hele landet fordelt på følgende studievalgscentre: København: 15.097 Sjælland: 5.014 Fyn: 3.220 Nordjylland: 4.043 Midt-Vest: 3.621 Sydjylland: 6.146 Østjylland: 6.170 Kilde: Undervisningsministeriet