2,4 milliarder kroner til flere praktikpladser

2,4 milliarder kroner til flere praktikpladser

Med 2,4 milliarder kroner vil regeringen og forligspartierne bag globaliseringspuljen skaffe 9.000 ekstra praktikpladser i 2011. En forhøjet bonus på 70.000 kroner for indgåede uddannelsesaftaler træder i kraft med det samme.
2,4 milliarder kroner skal sætte skub i den positive udvikling på praktikpladsområdet. Pengene skal finansiere en forhøjet bonus på 70.000 kroner for indgåede uddannelsesaftaler samt ekstra skolepraktikpladser. Det skal i alt sikre, at 8.900 flere elever får en praktikplads i 2011. Delaftalen er indgået mellem regeringen og forligspartierne bag globaliseringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2011. Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over aftalen. ”Jeg er stolt over, at vi allerede nu kan præsentere denne nye aftale på praktikpladsområdet. Aftalen viser, at vi fra politisk side tager den økonomiske krise alvorligt og udviser handlekraft med ambitiøse initiativer, der kan sikre, at den opadgående kurve på området kan fortsætte og udvikle sig endnu mere positivt i 2011,” siger ministeren. Den økonomiske krise har bevirket, at der siden midten af 2008 er indgået færre praktikpladsaftaler. Derfor iværksatte regeringen sammen med globaliseringsforligskredsen i 2009 og 2010 en række initiativer for at sikre flere praktikpladser. Indsatserne virker. Praktikpladskurven er knækket, og antallet af nye praktikpladser inklusiv skolepraktikpladser i 2010 forventes at overgå niveauerne for 2008 og 2009.

Praktikpladsaftalen

Den nye aftale indeholder blandt andet følgende initiativer:
* Videreførelse og forbedring af den hidtidige præmierings- og bonusordning, så arbejdsgiverne til og med 2011 kan modtage op til 70.000 kroner per nyindgået aftale mod 50.000 kroner i 2010. Initiativet virker fra nu og bagudrettet for uddannelsesaftaler, hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010.
* 1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011, svarende til niveauet i 2010. Der vil fortsat være fri adgang til skolepraktik på 32 erhvervsuddannelser med skolepraktik.
* Styrkelse af uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne i form af en midlertidig videreførelse af adgangen til skolepraktik i trin 2. Således kan elever, der i 2011 optages i en uddannelses trin 1 med skolepraktik fortsætte i uddannelsens trin 2 med skolepraktik.
* Videreførelse af løntilskud til egu-elever samt til nye aftaler med elever, der uforskyldt - for eksempel på grund af konkurs - har mistet deres uddannelsesaftale.
Kilde: Undervisningsministeriet