Én indgang til voksen- og efteruddannelse

Én indgang til voksen- og efteruddannelse

Brugerne behøver fremover kun at henvende sig ét sted for at få rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Det er indholdet i et nyt lovforslag, som har til formål at etablere otte til 14 regionale voksen- og efteruddannelses centre (VEU-centre).
VEU-centre skal medvirke til at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet, så især nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kun behøver at henvende sig ét sted for at modtage rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Det er indholdet i et nyt lovforslag, som fremsættes i Folketinget den 29. oktober 2009. Centrene skal samle viden og ekspertise fra alle AMU-udbydere og VUC-centre, hvilket vil styrke både overskueligheden og kvaliteten. Det er samarbejdet mellem disse uddannelsesinstitutioner, der er afgørende for, at brugernes forskellige kompetencebehov kommer i centrum. Etableringen af de nye VEU-centre vil blandt andet betyde, at både arbejdsstyrken og arbejdspladserne i et område får et mere fleksibelt og effektivt tilbud om voksen- og efteruddannelse. Den nye struktur skal samtidig skabe endnu større fokus på kvalitet og effekt i det geografiske område, som det enkelte center dækker. Desuden er hensigten med lovforslaget at styrke samspillet mellem institutioner, lokale uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg.

Mange funktioner i de nye centre

VEU-centrene vil blive etableret på udvalgte eksisterende uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til udbud af AMU og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til udbud af AMU, skal medvirke i det VEU-center, som dækker det område, hvor institutionen ligger. Hvert VEU-center får sit eget centerråd, som skal rådgive om VEU-centrets virke. Endelig betyder lovforslaget, at opgaverne fra de eksisterende lokale voksenvejledningsnetværk vil overgå til VEU-centrene, og at centrene får en koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring, behov for analyser med videre. Lovforslaget skal træde i kraft den 1. december 2009, og VEU-centrene etableres fra 1. januar 2010. Kilde: Undervisningsministeriet