Fremtidens folkeskoler og børnehaver starter i Nordjylland

Fremtidens folkeskoler og børnehaver starter i Nordjylland

Den 4. november 2011 kl. 13 åbner LSP, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis. LSP er baseret på et unikt samarbejde mellem University College Nordjylland og Aalborg Universitet. Tiden er inde til, at universiteter og professionshøjskoler samarbejder om den vigtigste forudsætning for at realisere et moderne vidensamfund: Et uddannelsessystem i topform.
Baggrunden for laboratoriet er, at et moderne uddannelsessystem er baseret på viden. Derfor producerer LSP forskningsbaseret viden om dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser – om klasseledelse, fagdidaktik, specialpædagogik, skoleledelse, læring, pædagogik osv. Men forskningsbaseret viden virker kun, hvis den kan bruges. Derfor knytter LSP forskningsviden, professionsviden og praksisviden sammen, for nøglen til gode dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser er lærere, pædagoger og skoleledere, der ved, hvad der virker i skolens daglige liv, og som har indsigt og autoritet til at omsætte denne viden til praktisk undervisning. LSP er stedet, hvor forskere, professionseksperter og praktikere mødes.

Aktiviteter

Professions- og institutionsudvikling: Medio 2011 var mere end 500 skoler og børnehaver med mere end 20.000 medarbejdere i gang med professions- og institutionsudvikling via analysemodellen LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse), som er forankret på UCN. Denne virksomhed fortsætter med en stærk forankring af forskningstilknyttede aktiviteter på LSP. Vidensforankring af lærer- og pædagoguddannelserne: Lærer- og pædagoguddannelsernes videns- og forskningsgrundlag styrkes i et samarbejde mellem forskere og undervisere fra AAU og UCN. Målet er, at universitet og professionshøjskole i fællesskab kommer med et bud på en forskningsbaseret pædagog- og læreruddannelse. Forskningsbaserede udviklingsprojekter: Kommuner, skoler, institutioner, virksomheder, professionsområder osv. kan lave samarbejdsaftaler med LSP om forskningsbaserede udviklingsprojekter i form af evalueringsprojekter, udviklingsindsatser, erhvervs-ph.d.-ordninger osv.

Indvielse og materiale

LSP åbner fredag den 4. november 2011 kl. 13-15 i Teater Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg. Blandt oplægsholderne er MF Marianne Jelved, tidligere medlem af folketingets uddannelsesudvalg. For deltagelse: Ring til LSP’s sekretariat v. Ulla Burskov, tlf. 9940 9095, mail: ub@learning.aau.dk For yderligere information: Ring til direktøren for LSP, professor Lars Qvortrup, tlf. 2784 4005 Kilde: AAU