Studerende og gravid - hvad så?

Studerende og gravid - hvad så?

De fleste studerende kvinder er kvinder i den fødedygtige alder. Men hvad sker der egentlig med dit studie, hvis du bliver gravid og har du egentlig ret til at gå på barsel? Det er alt sammen spørgsmål, som du kan finde svar på i denne artikel.

Hvor meget barsel har jeg ret til?

I Danmark er vi faktisk ret privilegerede, når det kommer til reger om orlov i forbindelse med fødsel eller adoption af et lille barn. I virkeligheden er barslen delt ind i graviditets-, barsel- og forældreorlov. For hver enkelt del af orloven er der nogle regler for, om det er mor eller far der afholder de tildelte uger samt hvor mange uger der er tale om. Det er en god idé at få styr på hvordan ugerne kan fordeles imellem de forskellige orlovsdele samt imellem forældrene.

 

Barselsdagpenge eller SU under din barsel?

Hvis du bliver gravid på et tidspunkt i løbet af dit studie, har du flere forskellige muligheder, når det kommer til din indtægtskilde.

Hvis du for eksempel har er arbejde ved siden af dit studie, kan du, på baggrund af dette arbejde, blive berettiget til barselsorlov med barselsdagpenge efter de gældende regler i barselsloven. Det kræver dog, at du uafbrudt igennem 13 uger har haft et fast arbejde, inden din orlov starter. I løbet af de 13 uger skal du have arbejdet i mindst 120 timer i alt.

Hvis du går på en SU berettiget uddannelse, hvor du får SU, kan det være, at det er en bedre idé for dig, at du fortsætter med din SU. Du har nemlig ret til ekstra SU-klip, hvis du får et barn under din studietid. Der er forskellige regler for, hvordan du kan få dine ekstra klip alt efter hvilken uddannelse, du går på. Ligeledes er der forskellige måder, hvorpå du kan få dine ekstra SU-klip. Det er altid en god idé at høre på dit uddannelsessted, hvad der præcis gælder for dig.

Hvis du bliver gravid i slutningen af dit studie

Hvis du er gravid, når du afslutter din uddannelse, kan det være svært at få et arbejde. Heldigvis er der forskellige måder, hvorpå du kan gøre dig berettiget til barselsdagpenge, mens du er på barsel.

Hvis du ikke i forvejen er medlem af en A-kasse, kan det være en god idé at melde dig ind. De fleste A-kasser tilbyder nyuddannede optagelse ud fra nogle helt specielle regler, som gør, at du hurtigere bliver dagpengeberettiget, dog til en helt speciel sats. Er du i tvivl, kan du altid tage kontakt til en A-kasse og spørge dem til råds.