It skal styrke fjernundervisning og undervisningsdifferentiering

It skal styrke fjernundervisning og undervisningsdifferentiering

It-baserede prøveformer og fjernundervisning på de videregående uddannelser er blandt de projekter, en ny indsats fra Undervisningsministeriet og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, skal sætte fokus på.
Hvordan kan studerende studere, selv om de bor langt fra uddannelsesinstitutionerne? Hvordan kan man bedst udfordre de studerende yderligere med opgaver tilpasset deres niveau, eksaminere dem mere erhvervsnært med konkrete simulerede arbejdsopgaver eller videreuddanne dem fleksibelt og nærmest uafhængigt af tid og sted? Det kan alt sammen foregå ved hjælp af it. Undervisningsministeriet har afsat seks millioner kroner til ni forskellige it-projekter inden for didaktik, studieredskaber, kompetenceudvikling, it-baserede prøveformer, undervisningsdifferentiering, fastholdelse, efter- og videreuddannelse, fjernundervisning og uddannelseskompetencer til det nye årtusinde. De ni projekter skal integreres i uddannelserne til finansøkonom, sygeplejerske, lærer, bioanalytiker og diplomleder. Projekterne skal forbedre og sprede de bedste eksempler inden for it-anvendelse, så alle uddannelser ved, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvordan de kan bruge it til at forbedre undervisningen. Ud over de seks millioner kroner fra Undervisningsministeriet bidrager eVidenCenter og de deltagende institutioner selv med yderligere knap to millioner kroner for at realisere projekterne. ”Vi skal udnytte de muligheder, it giver, for at folk, der bor langt væk fra en uddannelsesinstitution, kan tage en uddannelse eller videreuddanne sig. Det har jeg store forventninger til. Vi får også fokus på at få integreret it i undervisningen, så det bliver naturligt at bruge it på linje med andre undervisningsformer. Jeg ser frem til, at vi får skabt nogle uddannelser, som kan vise vejen for resten af sektoren,” siger undervisningsminister Bertel Haarder. Projekterne afsluttes med en samlende konference i København i 2010. For mere information om projekterne kontakt: Michael Lund-Larsen, Centerchef eVidenCenter, tlf.: 2044 2040, e-mail: mll@aabc.dk De enkelte projekter beskrives nærmere i det følgende: 1. Titel: E-læring på efter- og videreuddannelsesområdet Deltagere: Professionshøjskolen Metropol, VIA UC, IBC og netværkene for de tekniske og merkantile VVU’er. Formål: At udvikle og implementere større anvendelse af e-læring i efter- og videreuddannelsessystemet. 2. Titel: Udvikling af fagspecifik e-didaktik Deltagere: eVidenCenter. Formål: At bidrage til udvikling og erkendelse af it’s mange muligheder for at forbedre undervisningens faglighed og dermed anskueliggøre for underviserne, at anvendelse af it kan forbedre deres undervisning. 3. Titel: it-baserede studieredskaber, som kan udvikle de studerendes studiekompetencer Deltagere: Copenhagen Business Academy, VIA UC. Formål: At indsamle viden om og udvikle it-baserede studieværktøjer til selvudvikling af de studerendes studiekompetencer. 4. Titel: Kompetenceudvikling af undervisere på de videregående uddannelser Deltagere: Erhvervsakademier og professionshøjskoler, eVidenCenter. Formål: At bidrage til udvikling af undervisere ved professionshøjskoler og erhvervsakdemiers kompetencer i forhold til at anvende e-didaktik og undervise generation Y. 5. Titel: Forsøg med it-baserede prøveformer Deltagere: UC Lillebælt, VIA UC. Formål: At støtte udvikling af it-baserede prøveformer, dels fordi det vurderes at være en metode til at få it ind i undervisningen, dels for at lave mere erhvervsnære eksamener. 6. Titel: Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it Deltagere: Erhvervsakademi Århus, VIA UC. Formål: At udvikle best practise for it-støttet undervisningsdifferentiering i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. 7. Titel: It som fastholdelse Deltagere: Danske erhvervsskoler og professionshøjskolernes rektorkollegium. Formål: At beskrive best practise for anvendelse af it som middel til fastholdelse af frafaldstruede studerende. 8. Titel: Uddannelseskompetencer til det nye årtusinde Deltagere: UC Syd og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Formål: At udvikle uddannelsesforløb, der stiller krav til anvendelse af de it-relaterede kompetencer, som vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. 9. Titel: Fjernundervisning Deltagere: Læreruddannelsen i Nr. Nissum og Skive. Formål: At beskrive best practise for tilrettelæggelse af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser som fjernundervisning. Kilde: Undervisningsministeriet