Inspiration til undervisning inden for it

Inspiration til undervisning inden for it

Hvad skal du tænke på, når du bruger Facebook og andre sociale medier? Undervisningsministeriet har netop udgivet et nyt faghæfte om it- og mediekompetencer i folkeskolen.
Facebook og andre sociale medier er blevet en stor del af skoleelevernes hverdag, og derfor er det en god idé, at de lærer konsekvenserne af at bruge dem. Undervisningsministeriet udsender et nyt faghæfte, der kommer med forslag til, hvordan man i folkeskolen kan styrke skoleelevernes it- og mediekompetencer. Hæftet vil være en hjælp for lærerne til at hæve elevernes digitale kompetence og er led i en ”digital dannelse” af skoleeleverne. Det sætter fokus på de forskellige kompetencer, skoleeleverne skal lære for at kunne begå sig i et stadigt mere it-baseret samfund. Lærerne får her en vejledning, så it i højere grad kan integreres i alle fag i folkeskolen. Hæftet indeholder en række gode undervisningsforløb med brug af it og medier, som lærerne kan bruge og samtidig få anvisninger til, hvordan de digitale medier kan få flere fag kan til at spille sammen. Det nye faghæfte sætter fokus på fire kompetenceområder inden for it: 1. Informationssøgning og –indsamling 2. Produktion og formidling 3. Analyse 4. Kommunikation, videndeling og samarbejde

Eleverne skal vurdere konsekvenser

Et af fokuspunkterne i faghæftet er kommunikation på internettet, hvor eleverne skal lære at bruge de sociale medier på den mest hensigtsmæssige måde. Blandt andet skal de lære, hvordan man bør ytre sig på Facebook, og hvad konsekvenserne kan være ved at lægge fotos og videoer på internettet. Kilde: Undervisningsministeriet