Gymnasier bliver målt på deres resultater

Gymnasier bliver målt på deres resultater

Taxameterbetaling gør at gymnasier med mange dygtige elever bliver forgyldt.
Baggrunden for dette er, at gymnasierne i dag får betaling, af staten, efter antallet af elever, der optages og gennemfører en studentereksamen. Betalingen for hver elev er den samme, uanset om eleven kommer fra et velstående akademisk hjem, eller fra en familie med sociale problemer eller fra en indvandrerfamilie.

Forskellen er stor

Sagen er, at frafaldet er langt større på de gymnasier, hvor mange elever kommer fra familier uden boglig baggrund, og det kan aflæses direkte i gymnasiernes regnskaber, som de indsender til Undervisningsministeriet. Efter to år med denne taxametermodel har nogle af gymnasierne i København haft et overskud på mere end 10 millioner kroner, mens andre kæmper med underskud på flere millioner kroner. »Der er ingen tvivl om, at taxametermodellen er en udfordring for de gymnasier, der har et stort frafald«, siger Steen Kildesgaard, direktør i Gymnasieskolernes Rektorforening.

Millioner i overskud

De mest populære gymnasier i Gentofte og i Københavns indre by har kunnet levere solide overskud i de første to år som selvejende institutioner. Og det populære Falkonergårdens Gymnasium har haft et samlet overskud på over 10 millioner kroner. Omvendt er der mange elever på den københavnske vestegn, som søger ind mod Københavns centrum, og det betyder, at gymnasierne i kommunerne på vestegnen får det økonomisk hårdt.

Ekstra tilskud afvist

Forud for indførelsen af denne taxameterbetaling til skolerne diskuterede gymnasierne og regeringen, om der skulle indføres et ekstra tilskud til gymnasier med mange indvandrere, men det blev dengang afvist af regeringen. I takt med at taxameterbetalingen nu har vist sig at skabe overskud på nogle gymnasier og underskud på andre, er diskussionen kommet op igen med ny styrke blandt gymnasierektorer og gymnasielærere. Gymnasieskolernes Lærerforening har herved talt for indførelsen af et socialt taxameter.

To gymnasier slår sig sammen

To københavnske gymnasier, som har haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, er Metropolitanskolen på Nørrebro og Østre Borgerdyd på Østerbro. Metropolitanskolen har haft svært ved at tiltrække elever til skolen på Nørrebro, og Østre Borgerdyd har for små lokaler til at holde en klassekvotient som er høj nok. De to gymnasier har derfor besluttet at gå sammen i et nyt gymnasium gældende fra august 2009. Gymnasiet, der skal ligge i Øster Voldgade over for Statens Museum for Kunst, får navnet Gefion Gymnasium. Dette tyder på, at taxameterordningen har positive konsekvenser for samfundet. Markedskræfterne træder ind og eliminerer gymnasier som eksisterer på et uberettiget grundlag. I stedet for skabes der nye og mere produktive gymnasier til gavn for alle i samfundet.