Flere tager en videregående uddannelse

Flere tager en videregående uddannelse

På syv år er antallet af unge, der gennemfører en videregående uddannelse steget med ni procentpoint.
Et øget fokus på vigtigheden af uddannelse, større krav fra arbejdsmarkedet og en bedre tilrettelæggelse af uddannelsessystemet er blandt forklaringerne på, at flere danskere vælger at gennemføre en videregående uddannelse. I 2000 havde 33,1 procent af danskerne mellem 30-34 år gennemført en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I 2007 er tallet på 42,5 procent. Det viser de nyeste tal fra Europa-Kommissionens interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (Labour Force Survey). EU har netop vedtaget en ny strategi for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet i perioden 2010-2020. Strategien indeholder fem benchmarks, hvoraf videregående uddannelse er den ene. Foreløbige opgørelser viser, som man blandt andet kan se på tallene for videregående uddannelse, at Danmark mange steder ligger over EU-gennemsnittet og vil bidrage positivt til, at EU lever op til den fælles europæiske målsætning på dette område. På området med videregående uddannelser har EU en fælles målsætning om, at andelen af 30-34-årige med en gennemført videregående uddannelse i 2020 bør være på mindst 40 procent. Samlet set er tallet i 2007 på 29,9 procent. Danmark ligger over gennemsnittet, men der er en markant stigning i andelen i langt de fleste lande. At flere gennemfører en videregående uddannelse ser altså ud til at være en generel tendens i EU. Ifølge professor ved Aalborg Universitet, Palle Rasmussen, kan det blandt andet skyldes et arbejdsmarked, der stiller andre og større krav end tidligere. ”Der er et stigende krav fra arbejdsmarkedet om højere kompetencer. Mange ufaglærte jobs er flyttet uden for Europas grænser, og så er der de mere kvalifikationskrævende jobs tilbage, som kræver en højere uddannelse,” siger han. Derudover nævner Palle Rasmussen et øget politisk fokus på, at flere skal have en uddannelse, som en mulig årsag. ”Uddannelserne er forsøgt tilrettelagt med henblik på at fremme andelen, der er i uddannelse. Det ser vi for eksempel med regeringens målsætning om, at 50 procent i 2015 skal gennemføre en videregående uddannelse. Det skal være og er måske blevet naturligt at gå videre fra en ungdomsuddannelse,” siger han. Undervisningsminister Bertel Haarder ser positivt på tallene. ”Jeg er rigtig glad for, at flere vælger at gennemføre en videregående uddannelse. Det er vigtigt i et globaliseret samfund, hvor kravene for, hvad den enkelte kan og skal kunne, hele tiden bliver større. Men jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på, at fremtidens problemer ikke bliver mangel på akademikere generelt, men derimod mangel på faglærte og mellemteknikere i bred forstand,” siger han. Kilde: Undervisningsministeriet