Elever trives på erhvervsuddannelser

Elever trives på erhvervsuddannelser

En ny undersøgelse af elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne inden for kontor, detail og handel placerer dem blandt de mest tilfredse på ungdomsuddannelserne. 98,5 procent finder, at underviserne er engagerede og fagligt dygtige.
De studerende trives på de danske erhvervsuddannelser inden for kontor, detail og handel. Det viser en ny undersøgelse foretaget af UddannelsesBenchmark.dk, et nationalt netværk for ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsakademier. Undersøgelsen er foretaget blandt 7.500 studerende på tredje og fjerde skoleår, også kaldet hovedforløbet. De har besvaret en række spørgsmål om deres skoleforløb lige fra undervisningen til faciliteterne på skolen. Særligt hovedforløbet, hvor eleverne er i praktik, vækker begejstring. Engagerede lærere Flere end 98,5 procent af eleverne mener, at deres undervisere er engagerede og fagligt dygtige til at varetage undervisningen. På de andre ungdomsuddannelser, der blandt andre omfatter det almene gymnasium og teknisk gymnasium, har gennemsnitligt 92,3 procent af eleverne samme oplevelse. På størstedelen af spørgsmålene svarer 90 procent eller flere, at de er meget tilfredse med deres uddannelsesforløb. Svend-Erik Klein er kvalitetskonsulent på Business College Syd. Han forklarer, at skolerne gør meget ud af at optimere undervisningen og forberede eleverne på erhvervslivet ved at give dem færdigheder, de kan bruge i deres praktikforløb. ”Vi har derfor en formodning om, at undersøgelsens gode resultater skyldes kombinationen af en alsidig undervisning og muligheden for at prøve kræfter med erhvervslivet. At eleverne bruger deres viden i praksis bakkes op af undersøgelsen, da hele 93 procent af eleverne erklærede sig meget enige eller enige i udsagnet ’jeg har lært noget, jeg kan bruge i dagligdagen hos min arbejdsgiver’, ”siger Svend-Erik Klein. Han fremhæver, at undervisningen og den praktiske erfaring på den måde danner et samspil, der gør uddannelserne unikke og attraktive blandt eleverne. Undersøgelsen viser endvidere, at eleverne på de tre områder er de mest aktive i undervisningen. Hvor 81,8 procent af eleverne på de øvrige uddannelsesområder er meget enige eller enige i, at de deltager aktivt i undervisningen, gælder det for 95,6 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne. Højt, fagligt niveau Én af de elever, der er tilfreds med sin uddannelse er Holger Nielsen, der læser til handelsassistent på Aalborg Handelsskole. Han har selv deltaget i undersøgelsen og er nu i praktik hos Almas i Nordjylland. ”Jeg har lært utrolig meget på mit skoleophold. Undervisningen har et højt fagligt niveau, og lærernes engagement overstiger al forventning. Skolen og ikke mindst lærerne har givet mig mulighed for at udvikle mig, og det drager jeg nu nytte af i forbindelse med praktikopholdet,” siger han.

Yderligere oplysninger

For yderligere information eller rekvirering af datamateriale, kontakt kvalitetskonsulent Svend-Erik Klein, Business College Syd, tlf.: 7342 5553/4025 7321, e-mail: sek@bcsyd.dk. Følgende uddannelser indgår i undersøgelsen Undersøgelsen er inddelt i de tre hovedområder: Kontor, detail og handel. Områderne dækker detailhandelsuddannelse med specialer, butiksmedhjælperuddannelsen trin 1, handelsuddannelse med specialer, generel kontoruddannelse, kontoruddannelse med specialer, finansuddannelsen, ferskvareassistentuddannelsen, sundhedsservicesekretæruddannelsen, kontorserviceuddannelsen, kundekontaktcenteruddannelsen samt uddannelserne til eventassistent og eventkoordinator. Følgende skoler har deltaget i undersøgelsen Business College Syd, Grenå Handelsskole, Handelsfagskolen, Horsens Handelsskole, IBC International Business College, TietgenSkolen, Aalborg Handelsskole samt Århus Købmandsskole Kilde: Undervisningsministeriet