Efteruddannelse hitter blandt danskerne

Efteruddannelse hitter blandt danskerne

Knap hver tredje voksne dansker tager en voksen- eller efteruddannelse. Det er tre gange så mange som det samlede tal for EU.
It-kurser og seminarer. Udviklingssamtaler på arbejdspladsen og AMU-kurser. Livslang læring tager mange former. De nyeste tal fra EU viser, at danskernes deltagelse i livslang læring fra 2000 til 2007 er steget fra 19,4 procent til 29,2 procent. I resten af EU er tallene meget lavere. Samlet set viser tallene en stigning fra 7,1 procent i 2000 til 9,7 procent i 2007 for hele EU. Danmark ligger på en anden plads, kun overgået af Sverige, der har oplevet en stigning fra 21,6 procent til 32,6 procent. EU har netop vedtaget en ny strategi for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet i perioden 2010-2020. Strategien indeholder fem benchmarks, hvoraf livslang læring er den ene, og målsætningen er, at mindst 15 procent af de voksne deltager. Foreløbige opgørelser viser, som man blandt andet kan se på tallene for livslang læring, at Danmark klarer sig rigtig godt i forhold til at opfylde EU's fælles målsætning. Siden 2001 har regeringen arbejdet på at forbedre mulighederne for livslang læring. I 2001 vedtog regeringen en omfattende VEU-reform, som blandt andet lagde grunden for master- og diplomuddannelserne og de videregående voksenuddannelser. Der blev dermed skabt bedre rammer for voksen- og efteruddannelse og afsat flere midler til at udvide de allerede eksisterende tilbud som for eksempel AMU. Derudover har regeringen i 2006 med Globaliseringsaftalen lagt op til en yderligere markant indsats ved blandt andet at give en milliard ekstra til de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, herunder AMU. Desuden valgte regeringen at satse massivt på at sætte fokus på betydningen af voksen- og efteruddannelse. Der blev i den forbindelse blandt andet lavet flere kampagner, som skulle motivere danskerne og virksomhederne til at bruge efteruddannelsessystemet. Derudover blev også voksenvejledningsindsatsen styrket. Krisen har fået endnu flere tilbage på skolebænken. AMU-udbydere over hele landet melder om fulde huse. Derfor har Undervisningsministeriet netop udbetalt 132 millioner kroner til AMU-udbyderne til flere lokaler og ansættelse af flere lærere, så det er muligt at fortsætte den positive tilgang. Undervisningsminister Bertel Haarder er glad for udviklingen. ”I den kriseramte økonomiske situation vælger endnu flere at efteruddanne sig. Det er godt. Danmark er verdensberømt for Flexicuritymodellen og en højtuddannet og specialiseret arbejdsstyrke, der er god til at omstille sig og prøve nye ting. Det er en hovedhjørnesten i de seneste års store vækst. I Danmark har vi en lang tradition for at deltage i voksenuddannelser, og alle parter er involveret; den enkelte, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og staten. Det er nødvendigt for at holde det høje niveau,” siger han. Kilde: Undervisningsministeriet