Stop unødvendige forsøg på dyr i undervisningen

Stop unødvendige forsøg på dyr i undervisningen

Hvert år bliver der i Danmark brugt 6.000 forsøgsdyr i undervisningen på de videregående uddannelser. Men det er slet ikke nødvendigt at bruge forsøgsdyr i laboratorierne, da der findes mange alternativer, som lærer de studerende det samme.

Derfor vil Dyrenes Beskyttelse nu have uddannelsesminister Morten Østergaard til at forbyde brugen af forsøgsdyr i undervisningen.

”I de seneste år er der blevet udviklet en lang række alternativer, der kan erstatte dyreforsøg. I udlandet har man på uddannelsesinstitutionerne taget disse alternative metoder til sig. Det bør vi også gøre i Danmark. Hvorfor skal dyr udsættes for lidelse, smerte og angst og derefter slås ihjel, når der findes mindst lige så lærerige alternativer?” siger dyrlæge og projektleder for forsøgsdyr i Dyrenes Beskyttelse Søren Kent Pedersen.

Alternativerne til at bruge forsøgsdyr er mange. Man kan benytte blandt andet computersimulation, videooptagelser, modeller og naturligt døde dyr, og det lærer de studerende præcis det samme af.

”Dyrenes Beskyttelse mener helt overordnet, at forsøg med dyr udelukkende bør finde sted, hvis det er strengt nødvendigt. Det vil sige, at man kun bør bruge forsøgsdyr, når det er den eneste måde, hvorpå man kan skaffe sig ny viden. Ellers må man benytte sig af de mange alternative metoder. Og det bør gælde over hele linjen, også på uddannelsesinstitutionerne”, siger Søren Kent Pedersen, der forklarer, at de dyreforsøg, der foregår i undervisningen, ikke bidrager med ny viden. ”De studerende kan fuldt ud tilegne sig den nødvendige erfaring gennem brug af alternative metoder og efter mesterlære-princippet”.

Derfor har Dyrenes Beskyttelse bedt befolkningen om hjælp til at redde de flere tusinde forsøgsdyr, der hvert år bliver brugt i undervisningen. På www.alternativ.dyrenesbeskyttelse.dk kan man skrive under på, at man støtter foreningens forslag om et forbud.

”Hvis det forringede uddannelserne, ville vi naturligvis ikke foreslå forbuddet. Men vi ved, at der er lige så gode alternativer, som ikke udsætter dyr for lidelser, angst eller koster dem livet. Derfor skal vi have et forbud”, siger Søren Kent Pedersen fra Dyrenes Beskyttelse.