Sociale medier styrker kontakten til eleverne

Sociale medier styrker kontakten til eleverne

Flere og flere erhvervsskoler bruger Facebook til at nå eleverne både fagligt og socialt.
Kvalitetspatruljen har, på sin tur rundt til landets erhvervsskoler, set mange eksempler på, hvordan Facebook benyttes i dagligdagen. Som et aktivt læringsværktøj, som en del af den sociale interaktion mellem skolen og eleverne og mellem eleverne i de respektive klasser i elevernes praktikperioder.

Praktikpladserne på Facebook

TietgenSkolen i Odense bruger Facebook i arbejdet med at finde praktikpladser til eleverne. Når eleverne på TietgenSkolen skal have oplysninger om nye praktikpladser, kan de gå ind på Facebook. Her har skolens praktikservice sin egen side, hvor eleverne kan finde praktikpladser, stille spørgsmål og finde andre oplysninger om praktik. Praktikkonsulenterne er online i løbet af ugen, så de kan besvare elevernes spørgsmål og oplyse om ledige praktikpladser. Facebook-siden har eksisteret i lidt over et år, og med mere end 450 venner betegner skolen siden som en succes. ”Vores erfaring er, at eleverne ikke bruger deres e-mail, og derfor har vi lavet en side på Facebook, hvor eleverne kan finde oplysningerne i stedet. Her kan vi skabe en hurtig kontakt, og det giver mulighed for at være i jævnlig kontakt med mange af vores elever,” siger Claus Øgendahl, som er praktikkonsulent på skolen. Siden bliver ikke kun brugt af elever, som skal søge praktikplads. Elever i hovedforløbet bruger også hjemmesiden flittigt. Arbejdet med Facebook-siden er et supplement til skolens traditionelle praktikpladsarbejde. Men kombinationen med de sociale netværk gør, at praktikkonsulenterne når ud til en bredere gruppe af elever. ”Eleverne, der er ude i praktik, har fået et sted, hvor de hurtigt og nemt kan få svar på forskellige spørgsmål om for eksempel arbejdsforhold. På den måde er vi med til at forebygge eventuelle konflikter mellem eleven og praktikvirksomheden,” siger Claus Øgendahl.

Facebook kan bruges til den svære kontakt

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er med i et kommunalt projekt sammen med andre skoler, hvor elever med forskellige problemer kan få hjælp og støtte af en kommunalt ansat socialrådgiver. De bruger Facebook ud fra tanken om, at de kan nå flere elever der. ”Mange af de elever, vi henvender os til, er meget usikre, og det kan være lettere for dem at tage den første kontakt via Facebook. Vi vil gerne være synlige i en arena, som de unge i forvejen befinder sig i. Vi ved, at de bruger meget tid på Facebook, og selv om jeg er rundt i klasserne og sender SMS’er, er der altså nogle elever, som foretrækker en mere anonym kontakt,” siger socialrådgiver Susanne de Vries. Eleverne kan ikke have samtaler med hende på Facebook, så siden bliver kun brugt til at skabe den første kontakt. Efterfølgende laver eleverne en aftale om en personlig samtale.

Sammenkobling mellem teori og praksis

Århus Social- og Sundhedsskole bruger Facebook, når eleverne i grundforløbet er ude i virksomhedsforlagt undervisning. ”Når eleverne skal ud på en arbejdsplads i virksomhedsforlagt undervisning, opretter jeg en lukket gruppe på Facebook. Siden bruges til at fastholde elevernes engagement i hinandens oplevelser fagligt og socialt,” siger faglærer Julie Haldrup Franck. På siden diskuterer eleverne løsninger på de forskellige problemer, så ud over det sociale aspekt foregår der faglige debatter. Alle elever er blevet opfordret til at stille reflekterende spørgsmål, som de øvrige elever besvarer. ”Det kan for eksempel være om problemer, de har oplevet i deres daglige arbejde, og som de ikke er helt sikre på, de har håndteret korrekt,” siger hun. Når eleverne kommer tilbage på skolen igen, indgår de forskellige spørgsmål og svar i en pædagogisk diskussion i klassen. På den måde får skolen knyttet teori og praksis mere sammen, hvilket er en stor fordel for mange elever. Kilde: UVM