Nyt overblik over uddannelser

Nyt overblik over uddannelser

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over hele det danske uddannelsessystem. Som noget nyt viser kvalifikationsrammen, hvordan de danske uddannelser ligger i forhold til hinanden.
Undervisningsministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet etableret en fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring. Formålet er at skabe bedre overblik over alle offentligt godkendte uddannelser og voksen- og efteruddannelser, herunder hvilket niveau uddannelserne ligger på i forhold til hinanden. Den nye kvalifikationsramme for hele det danske uddannelsessystem omfatter alle offentligt godkendte kvalifikationer i det danske uddannelsessystem fra folkeskoleniveau til universitetsuddannelser på højeste niveau samt voksen- og efteruddannelse.

”Vi skal udnytte mulighederne”

Den nye kvalifikationsramme indeholder otte niveauer, hvor niveaubeskrivelserne 6-8 er de samme som i rammen for de videregående uddannelser. Undervisningsminister Tina Nedergaard udtaler: ”Med en samlet kvalifikationsramme for hele det danske uddannelsessystem er vi med til at skabe et overblik og synliggøre uddannelsesveje til nytte for både den enkelte, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Vi skal udnytte de muligheder, kvalifikationsrammen giver os, både nationalt og inden for EU’s grænser, i forhold til sammenlignelighed og udvikling af livslang læring.”

Europæisk samarbejde fremmer anerkendelse af kvalifikationer

Kvalifikationsrammen er en del af det europæiske uddannelsessamarbejde European Qualifications Framework (EQF). Det betyder, at det er muligt at sammenligne kvalifikationer på alle uddannelsesniveauer på tværs af landegrænser inden for EU. Den europæiske kvalifikationsramme er udarbejdet med henblik på at skabe: * Mobilitet * Gennemsigtighed i uddannelsessystemet * Sammenlignelighed mellem uddannelser * Anerkendelse af uddannelser og grader på tværs af landegrænser. Den samlede danske kvalifikationsramme er udformet, så den via EQF kan sammenholdes med kvalifikationsrammerne i de andre europæiske lande. På den måde kommer den europæiske kvalifikationsramme til at fungere som et oversættelsesværktøj mellem kvalifikationsrammer i de enkelte lande.

Implementering af kvalifikationsrammen

Indplacering af de danske uddannelser i kvalifikationsrammen gennemføres i 2010. I den forbindelse etableres der blandt andet en hjemmeside med adgang til informationer om kvalifikationsrammen og uddannelsernes placering. Kilde: Undervisningsministeriet