Ny videregående voksenuddannelse i skatter og afgifter

Ny videregående voksenuddannelse i skatter og afgifter

Medarbejdere i SKAT kan nu opgradere deres kompetencer på en ny videregående voksenuddannelse inden for skatter og afgifter.
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har godkendt en ny videregående efteruddannelse i skatter og afgifter, der er praktisk og anvendelsesorienteret på et teoretisk grundlag Ud over SKATs medarbejdere henvender uddannelsen sig til statsautoriserede og registrerede revisorer, advokater og ansatte i bank og forsikringsselskaber, der har arbejdsopgaver inden for skatte- og afgiftsområdet. Troels Lund Poulsen fremhæver, at den nye uddannelse medvirker til at skabe sammenhæng i efter- og videreuddannelse inden for skatter og afgifter. ”En videreuddannelse på dette niveau skal imødekomme et kompetencebehov på området. Den nye uddannelse skal supplere den eksisterende diplomuddannelse i skat og henvender sig til medarbejdere, som ikke hidtil har haft mulighed for at uddanne sig på et videregående niveau inden for skatter og afgifter,” siger han. Videregående voksenuddannelse er efter- og videreuddannelse på erhvervsakademiniveau målrettet voksne med uddannelse og erhvervserfaring. Akademiuddannelsen i skatter og afgifter kan udbydes fra september 2011 af Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Århus og Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy. Kilde: UVM.dk