Nationale test i dansk som andetsprog er i gang

Nationale test i dansk som andetsprog er i gang

Alle grundskoler kan frem til den 14. december bruge de to nye frivillige nationale test i dansk som andetsprog.

Efter et succesfuldt pilotforsøg i juni 2012 er de nationale test i dansk som andetsprog nu lanceret i fuld skala. Testene undersøger elevernes ordforråd, sprog og sprogbrug samt læseforståelse og fungerer som et værktøj til lærerne, så de kan få et overblik over elevernes faglige niveau. Det er frivilligt, om skolerne vil benytte sig af de to nye test, som de kan tage fra i dag og til den 14. december.

Testene er målrettet 5. og 7. klasse, men kan også tages på klassetrinnet over og under. Skolen kan vælge, at eleverne skal tage testen op til tre gange, så lærerne på den måde kan følge den faglige udvikling over tid

Under pilotforsøget tilbage i juni var interessen stor, og det endte med, at 101 skoler benyttede sig af testene i ugerne op til sommerferien. Det gav positive tilbagemeldinger fra pilotskolerne og fra UNI-C, der står for den tekniske drift af systemet, som fortalte, at testene fungerer, som de skal

En del af pilotskolerne har meldt tilbage, at eleverne har fået højere resultater end forventet. Men det kan skyldes, at den endelige resultatskala først kan beregnes, efter at et større antal elever har taget testene. Det vil tidligst blive efter, at de frivillige test er gennemført i efteråret. Derfor kan testresultaterne vise sig at være lavere fremover. Når den endelige resultatskala er beregnet, får skolerne direkte besked fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Ministeriet har udarbejdet en publikation med vejledning til, hvordan lærere kan forberede sig selv, eleverne og deres forældre på testene. Der er også oplysninger om, hvordan lærerne kan støtte eleverne undervejs og tolke resultaterne.

Kilde: UVM