Fraværskonference med fokus på folkeskolen

Fraværskonference med fokus på folkeskolen

Fraværskampagnen Det er bedst, når alle er her fortsætter med en konference om fravær i grundskolen.
Når en elev ikke møder op i skolen, har det betydning for den enkelte, men også for klassen som helhed. Skoleledere, lærere, elevrådsformænd og SSP-medarbejdere fra kommunerne med flere har brugt onsdag den 25. januar 2012 på at udveksle erfaringer om fravær i grundskolen, deltage i workshopper og lytte til oplæg i Mogens Dahl Koncertsal i København. Arrangementet er en ud af to konferencer i forbindelse med den landsdækkende fraværskampagne Det er bedst, når alle er her. Deltagerne på konferencen var inddelt i fire grupper. I grupperne fandt de frem til nogle fokuspunkter, de mener kan skabe mere nærvær og mindre fravær. For eksempel, at lærerne skal vise endnu mere positivt engagement, at forældrene er glade for positiv kontakt med lærerne, eller at lærerne skal sende en SMS til den fraværende elev.

Udviklingspulje skal styrke nærværet

I forlængelse af fraværskampagnen har Christine Antorini taget initiativ til etablering af en udviklingspulje. Rammer og procedurer for puljen blev offentliggjort tirsdag den 24. januar 2012. Der er afsat syv millioner kroner til puljen. Pengene skal bruges til at afprøve metoder til at bekæmpe fravær og fastholde frafaldstruede elever i de danske uddannelser. Formålet er at understøtte udviklingsarbejde med initiativer til bekæmpelse af fravær og for fastholdelse. Kilde: UVM