46 millioner kroner delt ud til forsøg i grundskolen

46 millioner kroner delt ud til forsøg i grundskolen

I disse dage uddeles 25 millioner kroner til forsøg med blandt andet undervisningsassistenter og turbodansk i de danske skoler. Dermed er der i alt uddelt 46 millioner kroner til forsøg med skoleudvikling.
Forsøg med blandt andet undervisningsassistenter, turbodansk og erhvervsklasser skal styrke fagligt svage elevers udbytte af undervisningen, så flere unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. I disse dage gives der 25 millioner kroner til 94 forsøg med skoleudvikling. Pengene kommer fra anden og sidste runde af det treårige projekt, som dermed har uddelt i alt 46 millioner kroner til 170 forsøg rundt omkring i landet.

Skoleudviklingsforsøg i 70 kommuner

Formålet med projekt Skoleudvikling 2009-2011 er at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Projektet er opdelt i fem indsatsområder, hvor der skal afprøves nye metoder, der kan klargøre, hvad der virker i forhold til at forbedre elevernes forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet er at finde frem til forsøgenes effekt – hvad der virker, og hvorfor det virker. I alt 70 kommuner gennemfører forsøg inden for projektet. 39 kommuner har sat forsøg i gang med undervisningsassistenter. I alt 45 forsøg med undervisningsassistenter har fået tilskud fra projektet. Blandt de mange forsøg er der også fokus på læsning i form af intensive og motiverende læseforløb for fagligt svage og umotiverede elever. Forløbene kaldes turbodansk og skal øge læsefærdighederne for elever i 6. til 9. klasse, så de får bedre chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der gives tilskud til i alt 36 forsøg med turbodansk fordelt på 21 kommuner og én privatskole. Der gives også tilskud til erhvervsklasseordninger og brug af it-støttede undervisningsformer samt lokale taskforcer for skoleudvikling. Undervisningsminister Tina Nedergaard udtaler: ”Jeg glæder mig over, at så mange kommuner gennemfører forsøg, og jeg ser frem til, at andre skoler og kommuner kan lære af de erfaringer, vi får, så vi sammen kan være med til at styrke overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.”

Evaluering af projektet

Der er uddelt penge til forsøg inden for fem forskellige indsatsområder, og for hvert område gennemføres en forskningsbaseret evaluering. Tilsammen trækker de på erfaringerne fra alle 170 forsøg. Med de eksterne evalueringer bliver det muligt at undersøge effekterne af forsøgene og komme med gode råd og forslag til skolerne, som kan bruges til at styrke elevernes muligheder for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Resultaterne af evalueringerne præsenteres ved udgangen af 2011. Projekt Skoleudvikling 2009-2011 finansieres af globaliseringsaftalen, satspuljeforliget og Undervisningsministeriet. I alt 70 kommuner og tre frie grundskoler modtager støtte. Se en samlet liste over, hvem der har fået tildelt midler, og læs om de forskellige forsøg på www.skolestyrelsen.dk/skoleudvikling. Kilde: Undervisningsministeriet