RSS Feed for StudenterGuiden.dk Mon, 18 Oct 2021 09:19:37 CEST title-rss-description Studenterguiden.dk http://studenterguiden.dk/ Spar penge på dit internet som studerende http://studenterguiden.dk/en/SparPengePaaDitInternetSomStuderende/CopenhagenAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5527 Spar penge på dit internet som studerende Når man studerer, er der ikke de store muligheder for at være ligeglad med at der er ting der koster for meget. Internettet er en nødvendig ting for en studerende, men der skal samtidig også mad på bordet, så det handler om at finde stederne hvor der kan spares penge. Find det billigste internet online Studerer du til dagligt, så ved du sikkert også at det ikke kan tænkes ind i budgetbesparelserne at fjerne posten med internet derhjemme. Rigtig meget er blevet digitaliseret og det kræves fra de fleste uddannelsesinstitutioner at der er… Det skal du være opmærksom på, inden du optager et lån som studerende http://studenterguiden.dk/en/DetSkalDuVaereOpmaerksomPaaIndenDuOptagerEtLaanSomStuderende/CopenhagenAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5521 Spar penge på tandlægeregningen http://studenterguiden.dk/en/SparPengePaaTandlaegeregningen/CopenhagenAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5517 5 tips til dig der fik afslag på kvote 2 http://studenterguiden.dk/en/5TipsTilDigDerFikAfslagPaaKvote2/CopenhagenAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5516 København mangler bartendere - øv dig derhjemme http://studenterguiden.dk/en/KoebenhavnManglerBartendere-OevDigDerhjemme/CopenhagenAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5515 Verdenskendt robotforsker besøger SDU http://studenterguiden.dk/en/VerdenskendtRobotforskerBesoegerSDU/Odense/nyheder/13 Han kunne have sendt en af sine livagtige robotkopier. Men han kommer i egen person. Valg Undervejs messe http://studenterguiden.dk/en/ValgUndervejsMesse/Odense/nyheder/73 Torsdag d. 6. marts kl. 10-14 afholdes Valg Undervejs - et arrangement for dig som skal vælge tilvalg eller kandidatuddannelse. Danmarks største supercomputer klar på AAU http://studenterguiden.dk/en/DanmarksStoersteSupercomputerKlarPaaAAU/Aalborg/nyheder/16 Aalborg Universitet (AAU) tager Danmarks største og mest kraftfulde computer nogensinde i brug. Supercomputeren, der med seks trillioner beregninger i sekunder skal bruges til forskning på flere områder, er endda også overraskende energivenlig. Supercomputeren kan opleves i DR2-programmet Viden Om tirsdag d. 20. november. Fitness World åbner http://studenterguiden.dk/en/FitnessWorldAabner/Aalborg/nyheder/20 Fitness World åbnede den 2. januar ud på eftermiddagen. Nyt institut for jura http://studenterguiden.dk/en/NytInstitutForJura/Aalborg/nyheder/30 Aalborg Universitet fik pr. 1. januar 2008 et juridisk institut. Professor Lars Bo Langsted er i den forbindelse tiltrådt som institutleder.