Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)

Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)


Tandlægeskolen er et institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Tandlægeskolen arbejder med forskning i odontologiske spørgsmål. Desuden foregår der uddannelse af tandlæger samt forskeruddannelse og specialtandlægeuddannelse. På skolen uddannes også tandteknikere, der står for bl.a. tandproteser o.l.

Tandlægeuddannelsen blev etableret som et selvstændigt fag i 1888, og fra 1941 til udgangen af 1991 fungerede Tandlægehøjskolen som en højere uddannelsesinstitution med rektor og konsistorium. Gennemførelse af hele det 5-årige uddannelsesforløb inden for institutionens rammer forudsætter et stort antal undervisningsklinikker samt en omfattende medarbejderstab både hvad angår lærere og teknisk-administrativt personale.

Københavns Tandlægehøjskole flyttede i 1986 til nyetablerede faciliteter på Panum Instituttet, og samme år indførtes en radikalt ændret studieplan med en langt højere grad af tværfaglighed end tidligere. Overflytningsperioden var dog også præget af væsentlige omlægninger foranlediget af en halvering af optagelsestallet.

Samling af sundhedsuddannelserne i ét fakultet blev drøftet allerede i 1978 i forbindelse med Panumplanlægningen, men forslaget blev først ført ud i livet godt 10 år senere. Med etableringen af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet blev Tandlægehøjskolen med konsistorium som fællesorgan erstattet af Odontologisk Centralinstitut, Tandlægeskolen, bestående af 2 institutter og en kliniksektion med central-institutbestyrelsen som den øverste ledelse. I uddannelsesmæssig henseende blev Det sundhedsvidenskabelige Fakultet forberedt gennem endnu en revision af tandlægeuddannelsen. Med den tværfaglige målsætning opretholdt, sigtede revisionen denne gang mod en styrket sundhedsvidenskabelig basisuddannelse, hvor ca. 60% gennemføres som samundervisning af læge- og tandlægestuderende. Integrationen blev iværksat allerede i 1990, og i fuldt omfang har den været i gang fra 1. september 1992.

Med indførelse af Universitetsloven den 1. januar 1993 ændrede tandlægeuddannelsen atter struktur til ét institut, Odontologisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet med høj grad af selvstændighed svarende til den administrative og økonomiske decentralisering af den lægelige sektor.
Adresse

Nørre Allé 20
2200 København N.


Kontakt info

Telefon: 3532 6700


E-mail: pdy@sund.ku.dk


Website

Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)'s website


Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)
Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)
Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)
Tandlægeskolen og tandteknikerskolen (Odontologisk Institut)