Stor stigning i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser

Stor stigning i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser

Uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og diplomingeniør har fået markant flere ansøgninger per 15. marts end sidste år. Dermed fortsætter den positive udvikling fra 2009.

Det er blevet meget populært at uddanne sig, og langt flere end de foregående år drømmer om en karriere, både når det gælder den private og den offentlige sektor.

Det viser opgørelsen af kvote 2-ansøgninger. Fristen for at søge ind via kvote 2 var den 15. marts. Med få undtagelser har alle de videregående uddannelser fået langt flere ansøgninger end på samme tidspunkt sidste år.

På uddannelsen til diplomingeniør har der været en kæmpe stigning i ansøgertallet, idet 114 procent flere end sidste år har denne uddannelse som 1. prioritet. Selvom det endelige ansøgertal først kendes i juli, tyder det således på, at der er en øget interesse for ingeniørfaget.

På uddannelserne rettet mod den offentlige sektor er der også markante stigninger i antallet af ansøgere. 37 procent flere end sidste år har søgt ind på læreruddannelsen. For uddannelserne til pædagog og socialrådgiver er stigningerne henholdsvis 44 og 41 procent. Dermed fortsætter den positive udvikling fra 2009.

Den store stigning i søgningen skyldes primært, at flere mænd har søgt ind på uddannelserne. Kvinderne er stadig i overtal på de fleste uddannelser, men for eksempel har der på uddannelserne til lærer og pædagog været en markant stigning i andelen af mandlige ansøgere. Andelen af mandlige ansøgere er på uddannelsen til pædagog således steget fra 23 til 28 procent og på læreruddannelsen fra 37 til 43.

Undervisningsminister Tina Nedergaard er glad for udviklingen.

”Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere en flot fremgang i antallet af ansøgninger via kvote 2. Det tyder på, at professionerne har genvundet den anseelse, de fortjener, og at endnu flere har fået øjnene op for de kvaliteter og muligheder, uddannelserne rummer. Jeg er sikker på, at det blandt andet skyldes et godt samarbejde mellem parterne bag uddannelserne, der virkelig har løftet i flok,” siger hun.

I foråret 2009 lancerede Undervisningsministeriet og en række parter kampagnen ”Hvid Zone”, der skal rekruttere flere studerende til uddannelserne til sygeplejerske, radiograf og bioanalytiker. Effekten af kampagnen kan ses på ansøgertallet. I forhold til 2009 har 108 procent flere søgt radiografuddannelsen som 1. prioritet, mens stigningen i ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen er 44 procent og til bioanalytikeruddannelsen er 40 procent.

For nylig lancerede Undervisningsministeriet og flere parter kampagnen ”bliv-lærer.nu,” der skal rekruttere flere studerende til læreruddannelsen. Kampagnen kan medvirke til, at de positive resultater fra denne ansøgningsrunde videreføres til sommer, hvor der er frist for kvote 1-ansøgninger.

Fristen for kvote 1-ansøgninger til de videregående uddannelser er 5. juli klokken 12.00.

Vedlagt bilag med uddybende oplysninger om udviklingen i antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser.

Kilde: Undervisningsministeriet