Socialrådgiveruddannelsen i Århus

Socialrådgiveruddannelsen i Århus

Det tager 3½ år at blive uddannet til socialrådgiver og uddannelsen betegnes som en professionsbachelor. Det betyder, at uddannelsen er et mix mellem teoretisk og praktisk undervisning.

Der findes 2 uddannelseslinjer på socialrådgiveruddannelsen - en Almen og en International. Begge uddannelseslinjer uddanner dig til socialrådgiver, men har lidt forskellige vægtning af fagområder - læs mere om uddannelsen:


Socialrådgiver