Sex og Samfund

Sex og Samfund

Sex & Samfund ønsker en verden, hvor alle har adgang til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Hvor seksualitet anerkendes i sin mangfoldighed, både som en værdifuld del af livet og som en grundlæggende menneskerettighed. Og hvor stigmatisering og diskrimination ikke findes, og hvor retten til selv at vælge respekteres fuldt ud.

 


Historien bag Sex & Samfund


1956


En gruppe kvindelige danske læger har et stærkt ønske om at hjælpe unge piger og kvinder, der er kommet i problemer på grund af uønskede graviditeter. Læge Agnete Bræstrup var tager initiativt til Foreningen for Familieplanlægning.


1970


Seksualundervisning bliver obligatorisk i Danmark


1973


Aborten bliver frigivet i Danmark


2006


Sex & Samfund fejrer 50-års jubilæum

2008
Uge Sex Kampagnen afvikles for 1. gang med 39.000 deltagere


2011:
Uge Sex kampagnen afholdes for 4. gang med over 150.000 deltagere.
Danida udnævner Sex & Samfund til programorganisation


Sex & Samfund får nyt logo og design


Øverst på foreningens dagsorden stod abortspørgsmålet, obligatorisk seksualundervisning i folkeskolerne og oplysning om prævention.


Knap 50 år senere har danske kvinder fået adgang til abort, seksualundervisning er et obligatorisk fag i folkeskolen, og foreningen har skiftet navn til Sex & Samfund.


I 2006 fejrede foreningen sit 50 års jubilæum.


Nogle vil måske mene, at foreningen på det hjemlige felt har udspillet sin rolle. Men der er stadig for mange piger, som bliver uønsket gravide i Danmark, for mange unge, der smittes med en sexsygdom og for lidt kvalitet i folkeskolernes seksualundervisning. Så der er stadig nok at tage fat på.


I dag er Sex & Samfunds arbejdsfelt bredere og omfatter hele verden, og vi arbejder med alle emner relateret til sundhed og rettigheder i forbindelse med seksualitet, graviditet og fødsel.


Sex & Samfund har siden 1994 gennemført udviklingsprojekter i en lang række udviklingslande. Siden sin etablering har Sex & Samfund været medlem af verdens førende familieplanlægningsorganisation, International Planned Parenthood Federation.