Røgfri skoletid i København

Røgfri skoletid i København

Der er kommet et nyt tiltag til skolerne i Københavnsområdet. Her har især en skole sat hårdt ind med rygningen og blevet kendt som den første skole der er fuldkommen røgfri i skoletiden. Skolen har valgt at fokusere på rygningen da de har følt at flere af de studerende er tilbøjelige til at ryge i hvert frikvarteret, hvilket de mener tager opmærksomheden væk fra skolen og timerne og kun skaber flere rygere iblandt eleverne.

 

Hvad indeholder røgfri skoletids tilbud?

I pakken som en røgfri skole finder man tilbud til ansatte der ønsker at stoppe med at ryge, hjælp til udarbejdelse af rygepolitik der passer den enkelte skole, og undervisning til de yngre klasser så de bliver bevidst om hvad det betyder at være ryger før de begynder. Ved at inddrage pakken i skoledagen får skolen et certifikat som de kan bruge i deres fremtidige profilering så forældre kan vælge dem hvis de ønsker at deres børn ikke skal ende som rygere. Det kræver dog en del af skolen hvis de skal forblive en røgfri skole. Her skal de daglig sikre sig at ingen elever ryger på deres grund, at ingen nye elever begynder at ryge og aktiv fremme at eleverne ikke selv får lyst til at ryge.

En del af en røgfri skole er undervisning til de unge, hvor de bliver undervist i hvad symptomer og bivirkninger der ved rygning. Her har mange skoler eksempler med i timerne, så som sorte lunger og omkostningerne på cigaretter, der skal hjælpe til at afskrække og oplyse eleverne om hvor slemt det er at ryge. Alle skolerne bliver også godkendt som røgfri skoler fordi de holder nøje opsyn med om der ryges på skolen i skoletiden. Fanges elever i at ryge kontaktes forældrene straks og skolen har derved oprethold forbuddet mod rygning.

 

Regler for rygning på offentlige institutioner

Retsinformationen har for siden 2007 vedtaget at det ikke er tilladt at ryge inden døre i offentlige institutioner, herunder skoler og andre faciliteter. Der kan dog lempes på disse regler en smule hvis det installeres et rygerum eller anden udsugning som er designeret til et bestemg rum eller forholdt et enkelt individ. Det er ligeledes forbud at ryge i områder der ligger tæt op ad skoler eller institutioner for derved at undgår påvirkning af unge.

 

Regler for e-cigaretter på offentlige institutioner

Bruger man E-cigaretter er der heller ingen vigen udenom. De dampdrevne cigaretter er ligeså forbudt ved skoler og institutioner som de almindelige cigaretter. Fordelen ved E-cigaretten er at mange virksomheder eller større firmaer har forskellige holdninger til dampen fortæller arbejdstilsynet. Så hvis der er konsensus og ikke til gene for andre i virksomheden er der nogle som giver lov til at man ryger ved kontorerne.