Få set din økonomi efter

Få hjælp til din økonomi – brugere har i gennemsnit sparet kr. 5.000 pr. år.

  • Gratis & uforpligtende
  • Hurtigt svar
  • Hjalp fra start til slut
Ved at indhente tilbud, accepterer du vores betingelser

“Du får samtidig en bruger på Monera, hvor du løbende får gode råd til hvordan du sparer flere penge i din Økonomi.”

Ved at indhente tilbud, accepterer du vores betingelser

Klik her for at komme til Penge-sektionen, hvor du finder flere artikler omkring a-kasser, forsikringer og banker målrettet unge og studerende

Nyuddannede og dagpenge

Nyuddannede og dagpenge

Studenterguiden.dk præsenterer i samarbejde med FTF-A  denne guide til a-kasse området.

Dagpengesatser

Dagpengesystemet giver alle ledige, der har været medlem af en a-kasse i minimum ét år, før de bliver ledige, ret til en overførselsindkomst, der i princippet sikrer den enkelte person 90 % af deres tidligere løn.

For langt de fleste er dækningen dog lavere end 90%, da der årligt fastsættes et loft (dagpengesatsen) for hvor mange dagpenge en ledig kan få. Dagpengesatsen for fuldtidsansatte er 17.658 kr. om måneden i 2014 og for deltidsansatte er den 11.765 kr.

Dimmitender får dog dagpenge til en nedsat sat (dimmittendsats), som i 2014 er 14.473 kr. for fuldtidsforsikrede og 9.641 kr. for deltidsforsikrede.

Årsagen til at dimmitender får et nedsat beløb, er, at de får adgang til at få dagpenge hurtigt efter studieafslutning og dermed ikke skal opfylde de almindelige regler om minimum 1 års arbejde, før man har optjent ret til dagpenge.

Optagelse i a-kasse på dimmitendvilkår

1. Du skal melde dig ind senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

2. Du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse.

3. Uddannelsen skal som hovedregel være taget i Danmark. Du skal have bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. 

Hvis du har været medlem af en a-kasse under uddannelsen

Hvis du allerede er a-kassemedlem, skal du ved uddannelsens afslutning vælge, om du vil bevare de samme a-kasserettigheder, som du har i øjeblikket, eller om du vil skifte over til dimittendrettigheder. Har du job straks uddannelsen slutter, har dette valg ikke den store betydning, men er du ledig, eller har du tidligere haft ledighedsperioder, skal du kontakte din a-kasse, så de kan finde frem til, hvad der bedst betaler sig for dig.

Se en komplet oversigt over alle a-kasser i Danmark.

Mere info om nyuddannet og a-kasser

Oversigt over A-kasser i Danmark