Ministeriet for Børn og Undervisning indtræder i MindLab

Ministeriet for Børn og Undervisning indtræder i MindLab

Involvering af borgere og virksomheder skaber bedre løsninger. Derfor indtræder Ministeriet for Børn og Undervisning i den tværministerielle udviklingsenhed MindLab fra den 1. januar 2013.

Som led i Ministeriet for Børn og Undervisnings arbejde med at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle indtræder ministeriet i den tværministerielle udviklingsenhed MindLab fra den 1. januar 2013.

MindLab er en tværministeriel udviklingsenhed, der ved involvering af borgere og virksomheder arbejder med at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. MindLab bidrager således til, at de deltagende ministeriers ledere og medarbejdere ser deres indsats fra borgernes perspektiv. En indsigt, som anvendes som afsæt for udviklingen af skarpere ideer.

”Vi skal skabe løsninger, der fungerer i praksis. Netop derfor har det stor værdi for alle, når vi som myndighed inddrager borgerne i udviklingen af nye løsninger. Jeg har store forventninger til vores indtræden i MindLab,” siger Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn og Undervisning.


Kilde: UVM