Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Siden 1860 har der været navigationsskole i Marstal. I 1975 blev de nuværende bygninger, som er landets mest moderne, indviet, og vi kan daglig glæde os over de meget smukke rammer, vi har til undervisningen af ca. 150 elever.

Skolens hovedydelser falder i 3 kategorier: - Uddannelse af navigatører til handelsflåden - d.v.s. skippere og skibsførere. - HF-søfart, som er en ungdomsuddannelse, der kombinerer en grundlæggende søfartsskole med en HF-uddannelse. - Efteruddannelseskurser, hvor kursusafdelingen er landets største udbyder inden for maritim efteruddannelse.