Lauritz Schmidts Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Fondens midler kan søges af unge danske mænd eller kvinder, der søger landbrugsuddannelse ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, landbrugsskolerne og dermed ligestillede skoler, og som skønnes at være i økonomisk trang.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Lauritz Schmidts Fond

Du skal sende din ansøgning til:

Hans P. Dam
Ryttervænget 10
6830 Nr. NebelAnsøgningsfrist

1. maj