Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskole er en del af det kongelige danske kunstakademi.

Her foregår både uddannelse, efteruddannelse og forskning inden for arkitektstudiet. Herved er det også muligt at erhverve sig en ph.d. på skolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi blev grundlagt helt tilbage i 1754 under navnet Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn, som en gave til Kong Frederik 5. på hans 31 års fødselsdag. En skole med en lang og spændende historie bag sig. Hvis du altid har haft en drøm om at konstruere bygningsværker eller indrette bygninger, byer, parker og andre steder, hvor mennesker færdes og opholder sig, så er arkitektuddannelsen din adgangsbillet til dit drømmejob. Arkitektuddannelsen er delt op i en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen er en selvstændig uddannelsesdel, der både åbner mulighed for at få job eller fortsætte på kandidatuddannelsen.Hvad kan jeg blive?
En arkitekt arbejder som arkitekt  
Langt de fleste arkitekter er beskæftiget på private arkitekttegnestuer og med arkitektopgaver i det offentlige. En mindre del er beskæftiget som arkitekter i andre typer af virksomheder.  


Både i et projektteam og på en arbejdsplads indgår forskellige arbejdsopgaver og arkitekter med forskellige kvalifikationer.


I uddannelsen opnår du både brede, generelle arkitektfaglige kompetencer, og du har mulighed for at vælge et fokus, der sigter mod dit personlige ønske om jobindhold. 


Arbejdsplader kan være:
Private tegnestuer
Store tegnestuer, der er internationalt orienteret.
Små og mellemstore tegnestuer, der har et mere lokalt fokus.
Specialiserede tegnestuer, der feks. koncentrerer sig planlægning, restaurering og design.

Offentlig administration mv.
Planlægningsarbejde med lokalplaner, kommuner og regioner.
Forvaltningsområdet med fokus på bl.a. rådgivning og godkendelse vedrørende byggesager.
Undervisning på videregående uddannelse mv.

”Skæve” beskæftigelsesområder
IT, design og programmering er også et område med arkitekter.
Kommunikations- og reklamebranchen anvender også arkitekter.
Oplevelses-, kultur- og begivenhedsområderne som teater, film, kunstudstillinger mv. er også et voksende arbejdsfelt for arkitekter.


 tegning-af-kirkerum.gifcomputertegning-af-hus.gifcomputertegning-af-hus-ved-.gif 
Studerendes øvelser fra IT-undervisningen