Kollegiet Solbakken

Kollegiet Solbakken er et kollegium beliggende nær Enghave Station. Kollegiet har 11 etager og 140 lejligheder på cirka 63 m2. På øverste etage ligger en vuggestue og nederst holder en børnehave til huse. Da halvdelen af pladserne i vuggestuen er reserveret til børn af Solbakkens beboere er det derfor børnefamilier, hvor mindst den ene forældre er studerende, der bliver prioriteret optagelse på kollegiet.


Alle lejligheder har to altaner. Herudover er der fire større familieboliger. På Solbakken er der fællesvaskeri, læse-/tv-stue, beboerhus, gæsteværelse, solarium, værksted, motionsrum og studierum.


For at blive indstillet til at bo på Kollegiet Solbakken skal visse krav opfyldes: 1. Prioritet - Studerende par med barn, begge aktive studerende, begge har mere end 2 år tilbage af studiet. 2. Prioritet - Studerende par uden barn eller enlige med barn, begge har mere end 2 år tilbage af studiet. 3. Prioritet - Studerende par eller enlige med barn, en eller begge har mindre end 2 år tilbage af studiet.


Ved indstilling til en kollegielejlighed skal mindst én ansøger have mindst to års studieaktivitet tilbage. Ansøgningsskema til Kollegiet Solbakken Send din ansøgning til: Indstillingsudvalget Rektorparken 18, st., 2450 København SV
Telefon: 33 31 81 80
E-mail: iu@solbakken.dk


Se Kollegiet Solbakken på vejviser