Kollegiernes Kontor I København (KKIK)

Kollegiernes Kontor I København (KKIK) er en sammenslutning af boligforeninger med det formål at etablere en central portal, hvorfra kollegieværelser kan udbydes til studerende i København og omegn.


I alt kan du via Kollegiernes Kontor I København søge cirka 6.460 kollegier og ungdomsboliger. Pro tempore kan du søge et en lejlighed på følgende kollegier via Kollegiernes Kontor I København:


    Albertslund Ungdomsboliger
    Amagerbrogade
    Dahlerup Ungdomsboliger
    Danmarks Internationale Kollegium
    Det Nye Emdrupborg Kollegium
    Falkoner Kollegiet
    Flintholm Kollegiet
    Frankrigsgade Kollegiet
    Grønjordskollegiet
    Hedorfs Kollegium
    Hoffmanns Minde Kollegiet
    Holmbladsgade
    Hvidovre Hospitals Kollegium
    Kagså Kollegiet
    Kollegiet Granbo
    Kollegiet Sofiegården
    Kvintus Kollegiet
    Rebæk Søpark Kollegiet
    Rigshospitalets Kollegium
    Robert Jacobsen Kollegiet
    Ryesgade
    Sadolin Kollegiet
    Solbakken
    Stærevej
    Sømoseparken
    Øresundskollegiet
    Øens Kollegium


Det er gratis for dig at søge optagelse på deres venteliste og du kan hele tiden følge med i din placering på ventelisten.