Fagligt stærk studerende til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Arbejdsgiver: Skatteministeriet

Adresse:

Område: 1402 København K

Opslået: 11/10/2018

Ansøgningsfrist: 11/11/2018


Fagligt stærk studerende til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Skatteministeriet
Fagligt stærk studerende til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Skatteministeriet, København

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' er SKAT opdelt i nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser varetager driften af deres fagområder, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring.

Koncernregnskab er et nyetableret kontor i departementet og vil fremadrettet stå for den overordnede styring af og tilsyn med ministerområdets samlede regnskaber og understøtte styrelserne i at forbedre regnskabsaflæggelsen. Ligeledes vil vi bistå ministeren med viden og løsningsforslag på et område med stor politisk bevågenhed. Vi vil opruste arbejdet med statens indtægtsregnskab og søger derfor en ny student.

Som student vil du skulle varetage en selvstændig rolle ift. en bred vifte af opgaver inden for regnskab og revision.Skriv venligst i din jobansøgning, at du så studiejobbet på StudenterGuiden.dk