Europæisk Ungdom

Europæisk Ungdom

Europæisk Ungdom er en tværpolitisk forening, som arbejder for at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union blandt unge i Danmark.


Organisationen er drevet af unge og organisationens aktiviteter bliver for størstedelens vedkommende til på basis af en ulønnet indsats fra medlemmernes side. Aktiviteterne er alt fra kurser og debatarrangementer over studieture til en aktiv læserbrevsproduktion.


Politisk spænder medlemmerne vidt på den politiske venstre-højre skala, ligesom vi repræsenterer alt fra skeptiske EU-tilhængere til føderalister. Fælles er dog, at vi alle tror på, at det europæiske samarbejde er nødvendigt for at kunne løse mange af nutidens globale problemer. Danmark står i dag uden for indflydelse på meget vigtige politikområder i EU, idet vi har fire EU-forbehold, som i høj grad spænder ben for Danmarks engagement i EU. Europæisk Ungdom ønsker forbeholdene til afstemning, så Danmark fuldt ud kan deltage i det europæiske samarbejde.
Historien bag


I 1973 blev Danmark medlem af EF og her tog Europæisk Ungdom sin begyndelse.


Foreningen dannedes først under navnet Unge Europæiske Føderalister, og havde samme formål som i dag, nemlig at gøre Europa til en større del af unge danskeres bevidsthed, sådan at Danmark på længere sigt bliver en proaktiv og integreret del af det europæiske samarbejde.


Siden foreningen i 1995 blev kickstartet, har Europæisk Ungdom udviklet sig til at blive en politisk stærk og levedygtig forening med mange forskellige aktiviteter.