Er din udkårne udvekslingsstuderende?

Er din udkårne udvekslingsstuderende?

Kærligheden er universel. Den kender hverken grænser, sprog eller statsborgerskab. Er du så heldig, at du har forelsket dig i en udvekslingsstuderende, er dette dog ikke helt uproblematisk - uanset om det er dig eller den anden part, der er udvekslingsstuderende.

Ophold og arbejde i Danmark som studerende udlænding?

Som udvekslingsstuderende i Danmark tildeles du nemlig en tidsbegrænset opholdstilladelse, der som udgangspunkt kun dækker over de antal år, du studerer og altså den tid, din uddannelse er normeret til. Det er dog muligt at få forlænget opholdstilladelsen, såfremt omstændighederne taler for det. Du kan også få 6 måneders opholdstilladelse efter endt uddannelse til at søge arbejde i Danmark.

Hvis du gerne vil være sammen med din kæreste

Én ting er arbejde og uddannelse, noget andet er familiesammenføring. For hvis du står i en situation, hvor begge parter i et forhold ønsker at bo sammen og arbejde i Danmark, er der mulighed for at søge om familiesammenføring, hvilket ved par kaldes for ægtefællesammenføring. Ægtefællesammenføring dækker som udgangspunkt både over ægtefolk og samlevende. 

For at kunne opnå ægtefællesammenføring er der en række krav og betingelser, som du skal leve op til. Du kan læse med her og blive lidt klogere på den lovgivningsjungle, som familiesammenføring kan være.

Her er jeres muligheder

Alt efter om du er studerende i Danmark med udenlandsk pas, flygtning, dansk statsborger, barn eller medfølgende familiemedlem, er der forskellige fremgangsmåder, krav og betingelser. 

De muligheder, vi her gennemgår, henvender sig mestendels til jer, hvor den ene part er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark, og den anden part er statsborger i et land uden for EU/EØS.

Du skal være ægtefælle eller fast samlever

Som udgangspunkt skal du være ægtefælle eller dansk samlever for at kunne få ægtefællesammenføring. Der er forskellige måder, hvorpå man vurderer disse betingelser. Som ægtefæller behøver I ikke at have boet sammen forinden, hvorimod det er et helt ufravigeligt krav, hvis du søger om ægtefællesammenføring med en samlever. 

Derudover stilles der en række krav, som både omhandler det samlede forhold samt hver af jer.

Krav, der omfatter jer begge:

  • I skal have et gyldigt ægteskab eller fast samliv
  • Ægteskabet eller samlivet skal være indgået efter jeres eget ønske
  • Ægteskabet eller samlivet må ikke være indgået kun for at få opholdstilladelse (proforma-ægteskab)
  • I skal begge være fyldt 24 år
  • Jeres samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land
  • I skal begge deltage aktivt i den ansøgendes danskuddannelse og integration

Den af jer, som ansøger om opholdstilladelse via ægtefællesammenføring, skal have bestået en danskprøve.

Krav til dig, der bor i Danmark:

  • Du skal bo fast i Danmark i en selvstændig bolig
  • Du skal være selvforsørgende
  • Du skal stille økonomisk sikkerhed
  • Du må ikke have nogle tidligere domme for vold mod en ægtefælle

Hvis ægtefællen/samleveren, der bor i Danmark ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal denne have en permanent opholdstilladelse - og stadig opfylde de betingelser, som sådan en kræver. 

Har I brug for hjælp, kan I besøge www.nemfamiliesammenfoering.dk, hvor I kan læse meget mere om familiesammenføring og få hjælp til selve ansøgningen.