Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Samfundsvidenskab forholder sig til samfundets mekanismer, love, mønstre og systemer samt til individets adfærd og motiver og vekselvirkningen mellem individ, samfund, systemer og grupper.

De klassiske uddannelser, der udbydes på er økonomi, jura, statskundskab og psykologi der alle giver en god adgangsbillet til et arbejde i det offentlige eller private. Det Samfundsvidenskabeligt Fakultet indeholder følgende institutter: Juridisk Institut, Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab og Psykologisk Institut. Ud over disse indeholder Det Samfundsvidenskabeligt Fakultet også Handels- og Ingeniørhøjskolen, Dansk Center for Forskningsanalyse, Center for Registerforskning, Center for Rusmiddelforskning og Center for Læring og Uddannelse. Bacheloruddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:* BA i økonomi


* BA i erhvervsøkonomi


* BA i jura


* BA i statskundskab


* BA i psykologiKandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:* International Master of Science in Quantative Economics (elite-program)


* Kandidatuddannelse i økonomi eller erhvervsøkonomi (cand.oecon.)


* Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi og et andet fag (cand.soc.)


* Cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling


* Kandidatuddannelse i jura (cand.jur.)


* Kandidatuddannelse i statskundskab (cand.scient.pol.)


* Kandidatuddannelse med hovedfag i samfundsfag (cand.soc.)


* Kandidatuddannelse i psykologi (cand.psych.)