Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium

Konservatoriet er en statsinstitution under Kulturministeriet og varetager de højerste uddannelser inden for musik og bidrager i øvrigt til at fremme musikkulturen i Danmark. Konservatoriet udøver endvidere kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, og underviserne kan drive videnskabelig forskning inden for deres fagområder.

Uddannelserne


Uddannelserne har såvel nationalt som internationalt højeste niveau. Det vil sige at de kan måle sig med de bedste af de tilsvarende uddannelser i udlandet. DJM uddanner til det professionelle musikliv, og man kan alt efter uddannelse afslutte som musiker, som solist, som komponist eller som musikunderviser. Vi udbyder en bred palet af uddannelser inden for både rytmisk, klassisk og elektronisk musik.


Undervisningen


Undervisningen betoner det solistiske arbejde med et instrument eller sang. Hertil kommer sammenspil og en række supplerende bifag. På nogle af studieretningerne har musikpædagogikken og de formidlende fag særlig vægt. DJM har et engageret og aktivt lærerkorps, og vi forventer den samme indstilling hos de studerende. Vi er fleksible men lægger også vægt på disciplin og samarbejde som vigtige elementer i uddannelsen af professionelle musikere og musikpædagoger.


Internationalt arbejde


Det internationale arbejde er centralt og omfattende, med mange udenlandske studerende og mange danske studerende i udlandet og med tæt samarbejde med udenlandske konservatorier om fælles, internationale uddannelser.


Afdelinger


Det Jyske Musikkonservatorium har afdelinger i både Århus og Aalborg. De tidligere separate institutioner blev i januar 2010 fusioneret for at sikre et større og mere bæredygtigt fagligt miljø, som kan stå stærkere i internationale sammenhænge. Samtidig styrker sammenlægningen forskningen og det kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejde, hvilket i sidste ende skaber bedre uddannelser. Læs mere om fusionen her.


Video om Det Jyske Musikkonservatorium


Se også videoen om Det Jyske Musikkonservatorium, der bl.a. viser klip fra forestillinger og information omkring stedets nye struktur og placering.