Den Filosofiske Foredragsforening Symposion

Den Filosofiske Foredragsforening Symposion

Foredragsforeningen Symposion henvender sig til alle studerende som har interesse eller en forkærlighed for filosofiske emner og debat.

Symposions formål er at præsentere et bredt udsnit af de personer som beskæftiger sig med filosofi i Danmark. Det kan være instituttets egne medarbejdere, medarbejdere ved andre filosofiske institutter i Danmark eller personer uden for det fagfilosofiske miljø hvis arbejde ikke desto mindre er af filosofisk karakter. Desuden skal foreningen være et forum for diskussion og skabe kontakt mellem Filosofimiljøet på instituttet og andre filosofiinteresserede, samt være et samlingspunkt for de filosofistuderende på de forskellige årgange og undervisere ved Filosofi.