De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter udbyder en række ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser.

man kan vælge mellem alle typer uddannelser: diplomingeniør, civilingeniør, landinspektør, bachelor og cand.scient.

Desuden tilbyder fakulteterne uddannelser, der grænser op til sundhed, arkitektur, design, agronomi, humanistisk informatik og samfundsvidenskab.

Nogle af billederne er taget af Aalborg Universitet.