Datalogisk Institut (DIKU)

Datalogisk Institut (DIKU)

Datalogisk Institut blev oprettet i sommeren 1970. Her kan man læse både til bachelor, kandidat og ph.d. i datalogi. Det involverer fag som Funktionsprogrammering, matematik, grafik, logik i datalogi, distribuerede systemer, robot eksperimentarium og meget mere.

Datalogisk Institut på Københavns Universitet, DIKU, tilbyder bachelor- kandidat- og Ph.d.-uddannelser i datalogi.


DIKU er et institut under det Naturvidenskabelige Fakultet og samarbejder tæt med universitetets øvrige fakulteter, institutter og centre om at modernisere it-uddannelserne.


DIKU driver endvidere forskning på internationalt niveau med tæt kontakt til forskningsinstitutioner og virsomheder i Danmark såvel som i udlandet.


DIKU omfatter følgende forskergrupper: Billedgruppen, Sprog- og Algoritmegruppen samt Human-centered computing gruppen (HCC-gruppen).


DIKU har eksisteret siden 1970 og er vokset fra dengang 10 ansatte og 550 studerende til i 2012 knapt 70 ansatte og 1000 studerende.


I 2010 fejrede instituttet sit 40 års jubilæum med en stort anlagt festdag, hvor over 400 deltagere fra Danmark og udland deltog. I samme anledning udgav instituttet en jubilæumsbog med artikler om datalogiens historie og udvikling.