Copenhagen Business School (CBS)

Copenhagen Business School (CBS)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er et internationalt universitet, tilbyder uddannelser med fokus på erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora.  Skolen har nu 18.000 studerende og modtager årligt 1.500 udvekslingsstuderende. Med dette antal studerende, 600 fastansatte forskere og 600 administrative medarbejdere er CBS blandt de største business schools i Europa.

 


CBS satser på uddannelse, der forandrer mennesker
Her finder du Danmarks største udbud af universitetsuddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for erhvervsøkonomi og ledelse samt sprog, kommunikation og kultur. Vi tilbyder både brede og specialiserede uddannelser, men også unikke kombinationer, hvor vi benytter andre fagområder som kultur, erhvervsjura, it, matematik, filosofi, service management, sociologi, politik og psykologi til at tilgå de komplekse problemstillinger, som virksomhederne og samfundet står overfor.


Blandt vores kandidatuddannelser finder du to af Danmarks særlige eliteuddannelser, ligesom du kan vælge en cand.soc., der især henvender sig til studerende, der ønsker at erhvervsrette deres forudgående bacheloruddannelse fra et andet universitet.


Næsten halvdelen af vores uddannelser er engelsksprogede og tiltrækker mange studerende fra hele verden. Desuden sender vi årligt mere end 1.000 studerende på udvekslingsophold i udlandet.


Allerede i gang med karrieren?
CBS har en lang række videre- og efteruddannelsesmuligheder primært for personer, der er godt i gang med karrieren – bl.a. HD-uddannelsen, MBA-programmer  og flere masteruddannelser.


Valget er dit
Vores uddannelser bygger på en aktiverende og problemorienteret pædagogik, som vi søger at understøtte med ny teknologi. Så vælger du at studere her, vælger du et universitet med et internationalt miljø og med undervisningsformer, der fremmer personlig udvikling og ansvarlighed.  Til gengæld for dit engagement tilbyder vi inspirerende omgivelser og en uddannelse, der kan bruges til noget i virksomheder og organisationer.


Videoer fra CBS' bidrag til danskernes akademi


Professor Ove Kaj Pedersen


video platformvideo managementvideo solutionsvideo player


Lektor, Cand. Theol. Camilla Sløk


video platformvideo managementvideo solutionsvideo player


Professor, direktør, PH. D. Hanne Leth Andersen


video platformvideo managementvideo solutionsvideo player