Borchs Kollegium

I centrum af København ligger Borchs Kollegium, som er et lille kollegium med kun 19 værelser. Her bor studerende fra forskellige studieretninger, fortrinsvis fra Københavns Universitet.


Det er et krav for optagelse at du har taget og bestået to årsværk på teologi, humaniora eller naturvidenskab, på Københavns Universitet for at du kan søge om optagelse på Borchs Kollegium.


Ønsker du at søge et værelse på Borchs Kollegium, så skal udfylde et ansøgningsskema og indsende det til SU -kontoret. Link til ansøgningsskema Husk at skrive "Borchs Kollegium" i rubrikken "Kollegiets navn". Send skemaet til: SU-kontoret Fiolstræde 22 1171 København K Borchs Kollegium Store Kannikestræde 12 1169 København K Se Borchs Kollegium på vejviser