Børsen

Børsen

En af Københavns ældste og mest markante bygninger er Børsen.

Christian IV lod Børsen opføre fra 1618 til 1624, idet bygningen skulle danne grundlag for København som handelsplads og metropol.
Idag er Børsbygningen privatejet og der er ikke offentlig adgang til bygningen. Børsbygningen er heller ikke et museum, men ejes af HTS, som er en privat erhvervsorganisation for handels-, transport- og serviceerhvervene.
Børsbygningen bruges idag til kontorer og udlejes til næsten alle typer af arrangementer, lige fra møder og konferencer til fester, udstillinger m.m.