Blegkilde Kollegiet

Blegkilde Kollegiet er et kollegie som er attraktivt lokaliseret tæt på Sohngårdsholmsbakken og dermed Aalborg Universitet. Kollegiet har 60 lejligheder i alt. Hvis du ønsker at søge en lejlighed i Blegkilde Kollegiet skal du kontakte Blegkilde.