Billedkunstlinien

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Engelsholm Højskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Engelsholm Højskole
Billedkunstlinien

Billedkunstlinjen på Engelsholm Højskole giver dig mulighed for at udforske og afprøve billedkunstens magiske verden - uanset om du er begynder eller øvet. Udgangspunktet for dette forløb er allerede eksisterende værker, som udsættes for en personlig fortolkning. Vi lader os inspirere direkte af et ældre maleri – henter komposition, farveholdning, tematik eller bare en enkelt detalje, som så vægtes og gives et nyt og moderne udtryk. Parafrasen er ikke et nyt fænomen, men er blevet brugt af kunstnere til alle tider. Vi arbejder i tre meget veludstyrede atelierer: Malersal, serigrafi og grafik/tegning.

 

Arbejdsformen
På billedkunstlinjen arbejder vi ud fra en værkstedsorienteret kunstnerisk tankegang, hvor arbejdsformen består i en kombination af oplæg med udgangspunkt i eksempler fra kunsthistoriens verden, opgaver, diskussion og dialog samt personlig vejledning. Arbejdsformen er ofte projektorienteret og mange forskellige teknikker og udtryk er i spil på samme tid. Arbejdet foregår i et kreativt og inspirerende værkstedsmiljø, hvor den kunstneriske udvikling og dialog har de bedste betingelser.

Billedkunsten
Udfordringen ligger i at åbne sig for nye indtryk og bryde med konventionelle måder at tænke og handle på indenfor billedkunstens område. Vi har fælles billedgennemgang, hvor vi diskuterer værkerne og kommer med konstruktiv kritik. Mange forskellige teknikker gennemgås indenfor både maleri og grafik, som f.eks. farvelære, komposition, maleteknik, tegning, serigrafi og fototryk.

Lektioner
For at kunne opnå en ny erkendelse og tilegne sig et stærkt og selvstændigt udtryk kræves der tid – Engelsholm tilbyder 16 ugentlige lektioner – og en forståelse af nutidig billeddannelse gennem både praktisk og teoretisk arbejde. Vi styrker dit materialekendskab og dine håndværksmæssige færdigheder og giver dig samtidig et grundlæggende kendskab til både den historiske og den nutidige kunst, der har relevans for billeddannelse.

Undervisningen
Undervisningen tager udgangspunkt i niveau og ambition: Du har mulighed for at bestemme, om et forløb på billedkunstlinjen skal være akademiforberedende, skal munde ud i en ansøgning til censurerede udstillinger - eller forløbet alene skal fungere som en udvikling af en personlig passion. Det er med til at give billedkunstlinjens deltagere en gensidig inspiration og en fantastisk dynamik.


Jobmuligheder

Billedkunstner.