Århus Kørelærer Institut

Bliv en del af teamet og hjælp kørelærere med deres uddannelse.
Hos Aki kan du blive det der kaldes en "kanin". Du bliver som kanin undervist af aspiranter, som læser til at blive kørelærere. For at kørelærerne skal kunne dygtiggøre sig, er det vigtigt at prøve-undervise jer. På et kaninhold bliver I undervist af mange forskellige undervisere - det bliver garanteret afvkslende. Undervejs er der normalt mulighed for at booke nogle køretimer sammen med aspiranterne. Disse koster kun 100 kroner for kaniner, men det betyder også du skal kunne møde op, når aspiranterne har tid til det. Teori-timerne og køretimerne tæller selvfølgelig med som "rigtige" lektioner.