Århus Domkirke/Skt. Clemens Kirke

Århus Domkirke/Skt. Clemens Kirke

Århus Domkirke er et utroligt smukt bygningsværk, samt et varetegn for byen.

Århus Domkirke er intet mindre end 93m lang og 96m høj og der er til ca. 1200 siddende gæster. Bygningen af domkirken blev påbegyndt helt tilbage i 1100-tallet og domkirken, som vi kender den idag, stod færdig i 1500-tallet.

I kirken kan du opleve bl.a. gudstjenester, højskoleformiddage, koncerter og aftenforedrag.